Cáp hdmi 1.5m – dây dẹp chuẩn 1.4v Full HD

20.000