cáp miro tranyoo chính hảng 2.1a 100cm (tray khong hộp)

10.000

0359717086