cáp Type-C C66 genai nấc thang chịu bẻ cong 20000 lần, không sợ gãyy đầu full box

27.000

Danh mục: