dây móc điện thoại đeo cổ NY02 dài bảng lớn #289

5.000