gậy chụp hình kiêm giá đỡ 3 chân k07 có bluetooth remos

56.000