Giá đỡ Live kéo dài đế tròn DC-01

11.000

0359717086