Hiển thị kết quả duy nhất

128.000
63.000
20.000
60.000
40.000
41.000