Hiển thị kết quả duy nhất

37.000
60.000
128.000
63.000
20.000
60.000
41.000