Hiển thị kết quả duy nhất

45.000
80.000
45.000
42.000