Hiển thị kết quả duy nhất

49.000
89.000
52.000
42.000