Hiển thị kết quả duy nhất

5.000
20.000
18.000
6.000
10.000
4.000
24.000
95.000
72.000
162.000