Hiển thị kết quả duy nhất

45.000
38.000
21.000
27.000
16.000