Hiển thị kết quả duy nhất

13.000
10.000
10.000
45.000