Hiển thị kết quả duy nhất

32.000
24.000
29.000
88.000
10.000
26.500
24.000