Hiển thị kết quả duy nhất

17.000
4.000
25.000
28.000
44.000
42.000
35.000