Hiển thị kết quả duy nhất

5.000
5.000
28.000
44.000