Hiển thị kết quả duy nhất

56.000
75.000
31.000
49.000