Hiển thị kết quả duy nhất

8.000
5.000
295.000
17.000
17.000
17.000
36.000