Hiển thị kết quả duy nhất

25.000
10.000
8.000
200.000
6.000
14.000
4.500
6.000
13.000
30.000
5.000