Hiển thị kết quả duy nhất

16.000
105.000
9.000
35.000
30.000
60.000
14.000
5.500