Hiển thị kết quả duy nhất

9.000
35.000
30.000
60.000
14.000
52.000
5.500
19.000