Hiển thị kết quả duy nhất

35.000
30.000
25.000
60.000
14.000
52.000
5.500
19.000
8.000