Hiển thị kết quả duy nhất

70.000
82.000
115.000
70.000
95.000
85.000
100.000
33.000