Hiển thị kết quả duy nhất

20.000
23.000
45.000
7.000