Hiển thị kết quả duy nhất

10.000
45.000
16.000
29.000
20.000
37.000
25.000
7.000
5.000