Hiển thị kết quả duy nhất

20.000
15.000
9.000
22.000